به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال برای نخستین بار و در راستای حمایت از کشاورزان و دلگرمی آنها در کشت و کار، کشاورزی قراردادی گندم اجرا شد.