به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- دبیر کمیته برنامه ریزی و توسعه شیروان گفت: اینک ۱۷۶ طرح این شهرستان در حوزه های مختلف از جمله در بخش عمرانی، خدماتی، فرهنگی و آموزشی در دست اجراست که بیشتر آنها ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.