به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: ۲۰ رقم بذر گواهی و اصلاح شده برای کشت در اراضی آبی و دیم که نسبت به شرایط خشکسالی و تنش آبی مقاوم هستند به بهره برداران این استان معرفی و در بین آنان توزیع شد.