به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: ۲۷.۵ درصد از مردان این استان نام محمد و ترکیبات آن دارند و ۲ درصد هم با نام جعفر یا صادق و ترکیبات هر ۲ نامگذاری شده اند.