به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد_ایرنا_ معاون آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین گفت: دکتر علی خرسند زاک و دکتر صدیقه عباسی از اعضای هیات علمی این مجتمع به استناد گزارش متخصصان دانشگاه استنفورد سال ۲۰۲۱ در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.