به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- بخشدار جرگلان شهرستان رازوجرگلان خراسان شمالی گفت: امسال حدود ۲ کیلومتر از ساحل بندی رودخانه مرزی سومبار در روستاهای قوری دره، کلاته بهار و پرسه سو انجام شد.