به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مسوول واحد ثبت گواهی بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: ۳۰ درصد از بذور گواهی و اصلاح شده غلات استان به فروش نرفت این درحالی است که کشاورزان در کاشت غلات از بذرهای اصلاح نشده استفاده می کنند.