به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- رییس اداره راه و شهرسازی شیروان گفت: نیمه نخست امسال ۳۵ فقره تصرف اراضی ملی در این شهرستان خراسان شناسایی شد که این روند ادامه می یابد.