به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- رییس شبکه بهداشت و درمان شیروان گفت: تاکنون ۵۰ درصد دانش آموزان این شهرستان( ۱۸-۱۲ سال ) علیه کرونا واکسینه شده اند که نسبت به میانگین استانی پایین تر است.