به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیر امور منابع آب شیروان گفت: نیمه نخست امسال ۵۴ حلقه چاه دارای اضافه برداشت در این شهرستان خراسان شمالی شناسایی و با متخلفان برخورد شد.