به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- ناظر آزمایش سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰ گفت: این طرح سرشماری آزمایشی در پنج استان با مشارکت ۶۷۴ نفر مامور در حال اجرا است.