به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- رییس شبکه بهداشت و درمان رازوجرگلان گفت: از ابتدای واکسیناسیون عمومی تاکنون ۸۰ درصد جمعیت بالای ۱۲ این شهرستان مرزی خراسان شمالی در برابر کرونا واکسینه شدند.