بجنورد – سرپرست اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان شمالی تحویل موقت پروژه احداث پارک عمومی محله باقرخان ۲ به شهرداری بجنورد خبر داد.

به گزارش انتهاج ، محمد رضا اسدی گفت: پارک محله این منطقه همراه با تجهیزات جهت نگهداری به نمایندگان شهرداری بجنورد تحویل گردید.
وی افزود: پروژه احداث پارک عمومی باقرخان ۲ بجنورد که از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری موضوع بند الف تبصره ۱۸ طرح ملی بازآفرینی شهری با مبلغ بالغ بر ۳۲۴۴ میلیون ریال و با هدف ساماندهی و بهسازی محیط در محله باقرخان ۲ به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع توسط شرکت سازه های بلند همت اجراء ، تکمیل و تحویل بهره بردار (شهرداری بجنورد) گردید.