آبزی پروری و صنایع تبدیلی و تکمیلی |
پرداخت ۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات تبصره ۱۸ برای اشتغالزایی کردستان ۲۶ آذر ۱۳۹۸
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان :

پرداخت ۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات تبصره ۱۸ برای اشتغالزایی کردستان

سنندج - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از پرداخت 69 میلیارد و 586 میلیون تومان از تسهیلات تبصره ۱۸ ملی برای اجرای طرح های اشتغالزایی بخش کشاورزی در استان خبر داد.