آب روستاهای یزد |
بهره برداری از چهار مجتمع آبرسانی تا پایان سال جاری ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

بهره برداری از چهار مجتمع آبرسانی تا پایان سال جاری

یزد- اصغر ریاضتی مدیر عامل شرکت آبفا استان یزد در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری انتهاج یزد به سوالات خبرنگار ما اینگونه پاسخ داده است که در ادامه می خوانید.