آب شرب اردکان |
افزایش۴۰۰ مترمکعب آب شبانه روز اردکان با بازسازی دو حلقه چاه ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

افزایش۴۰۰ مترمکعب آب شبانه روز اردکان با بازسازی دو حلقه چاه

یزد- مدیر امور آبفای اردکان از عملیات بازسازی چاه های شماره 10 و 13 در این شهر خبر داد.