آب منطقه ای یزد |
۳۱ شهریور ۱۳۹۹

آب منطقه ای

یزد-

طرح سپاس آب معرفی الگوهای برتر مدیریت مصرف است ۰۵ شهریور ۱۳۹۹

طرح سپاس آب معرفی الگوهای برتر مدیریت مصرف است

یزد-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با تبیین نقش فرهنگ سازی در حفظ منابع آب استان گفت: طرح سپاس آبی که در سال‌های اخیر در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفته از اقدامات اثربخشی است که با معرفی الگوهای برتر مدیریت مصرف آب می‌تواند نقش چشمگیری در حفظ این منابع داشته باشد.