Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_box_13 has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/tabe-gallery.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tabe_big has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/tabe-big.php on line 8

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; widget_tabs has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/tabe.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_main_post has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/main.php on line 8

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_main_number has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/main-number.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; last_post has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/post.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; last_post_list has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/post-list.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; last_post_author has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/post-author.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_box_author has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/box-author.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_listtime has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/time.php on line 8

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; banner_widget has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/ads.php on line 16

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; tie_slider has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/slider.php on line 6

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_slider has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/slider-main.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_box_1 has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/box-1.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_box_2 has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/box-2.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_box_3 has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/box-3.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_box_4 has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/box-4.php on line 7

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; wp_posts_box_5 has a deprecated constructor in /home1/entehaji/public_html/wp-content/themes/aftab/sidbar/widget/box-5.php on line 7
آب و برق یزد |
آب و برق یزد |
مهمترین برنامه آبی استان یزد اجرای خط دوم انتقال است ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

مهمترین برنامه آبی استان یزد اجرای خط دوم انتقال است

یزد- مدیرعامل آبفا استان یزد در این دیدار  با بیان اینکه میانگین روستاهای دارای آب شرب یزد 22 درصد کمتر از میانگین کشوری است گفت: مهمترین برنامه آبی استان یزد اجرای خط دوم انتقال است.

پروژه رینگ یزد با هدف یکسان سازی کیفیت آب اجرا می شود ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

پروژه رینگ یزد با هدف یکسان سازی کیفیت آب اجرا می شود

یزد- مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد از اجرای پروژه رینگ یزد با هدف یکسان سازی کیفیت آب در نقاط مختلف شهر خبر داد.

آبرسانی برای ۵۰۰۰ روستایی در هفته دولت یزد ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

آبرسانی برای ۵۰۰۰ روستایی در هفته دولت یزد

یزد-مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دولت، بیش از پنج هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.