آرامستان بجنورد |
بهای خدمات آرامستان بجنورد برای فوت شدگان کرونا افزایش ندارد ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
شهردار بجنورد:

بهای خدمات آرامستان بجنورد برای فوت شدگان کرونا افزایش ندارد

شهردار بجنورد گفت: بهای خدمات شهرداری در آرامستان مرکز استان، برای فوت شدگان ناشی از کرونا افزایش ندارد و البته به این خدمات تخفیف هم داده می شود .