آزادسازی بیش از ۱۰ هکتار از اراضی ملی در لاریجان |
آزادسازی بیش از ۱۰ هکتار از اراضی ملی در لاریجان ۲۹ دی ۱۳۹۸
رئیس حوزه قضایی لاریجان :

آزادسازی بیش از ۱۰ هکتار از اراضی ملی در لاریجان

آمل - رئیس حوزه قضایی بخش لاریجان از آزاد سازی بیش از ۱۰ هکتار از اراضی ملی در خارج از بافت روستای کندلو خبر داد.