آزاد راه زنجان به تبریز و زنجان به قزوین بیشترین تصادفات فوتی در جاده های استان زنجان |
جان باختن ۲۱۵ نفر براثر تصادف در جاده های زنجان ۱۶ دی ۱۳۹۸
رئیس پلیس راه استان زنجان :

جان باختن ۲۱۵ نفر براثر تصادف در جاده های زنجان

زنجان - رئیس پلیس راه استان زنجان، از جان باختن ۲۱۵ نفر بر اثر تصادف در جاده های استان، طی ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد.