آزماشگاه تشخیص ویروس کرونا |
آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
فرماندار اسفراین:

آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا

اسفراین - فرماندار اسفراین گفت: آزمایشگاه تخصصی تشخیص ویروس کرونا با کمک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی مجتمع صنعتی فولاد در این شهرستان خراسان شمالی ایجاد می‌شود.