آزمون استخدامی |
پذیرش تنها ۲۵۷ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی ۱۴ مهر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی:

پذیرش تنها ۲۵۷ دانشجو در دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

بجنورد- رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی گفت: این دانشگاه سهمیه ۷۰۰ نفری برای جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری و آزمون استخدامی را در سال جاری داشت اما، به علت نبود فضای آموزشی تنها ۲۵۷ نفر پذیرش شدند.