آغاز تخفیف ۳۰ درصدی عوارض ساختمانی و نوسازی در بجنورد |
آغاز تخفیف ۳۰ درصدی عوارض ساختمانی و نوسازی در بجنورد ۰۷ دی ۱۳۹۸
شهردار بجنورد :

آغاز تخفیف ۳۰ درصدی عوارض ساختمانی و نوسازی در بجنورد

بجنورد - شهردار بجنورد از اعمال تخفیف ۳۰ درصدی عوارض ساختمانی و نوسازی خبر داد.