آغاز عملیات نصب ۶ هزار انشعاب فاضلاب گلستان شهر بجنورد |
آغاز عملیات نصب ۶ هزار انشعاب فاضلاب گلستان شهر بجنورد ۰۵ دی ۱۳۹۸
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی :

آغاز عملیات نصب ۶ هزار انشعاب فاضلاب گلستان شهر بجنورد

بجنورد - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی از آغاز عملیات نصب 6 هزار انشعاب فاضلاب گلستان شهر با حضور فرماندار بجنورد خبر داد.