آغاز فعالیت اداره امور عشایر شهرستان تنگستان |
آغاز فعالیت اداره امور عشایر شهرستان تنگستان ۱۲ دی ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان تنگستان :

آغاز فعالیت اداره امور عشایر شهرستان تنگستان

بوشهر - فرماندار شهرستان تنگستان از آغاز به کار اداره امور عشایر شهرستان تنگستان خبر داد.