اخبار فرهنگی اسفراین |
منادی خوانی روستای روئین در فهرست آثار ملی ایران ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
رییس اداره میراث فرهنگی اسفراین؛

منادی خوانی روستای روئین در فهرست آثار ملی ایران

اسفراین - رییس اداره میراث فرهنگی اسفراین از ثبت آیین منادی خوانی روستای روئین به عنوان یک اثر ناملموس در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.