اخبار کرونا خراسان شمالی |
نخستین تست کرونا در خراسان شمالی مثبت اعلام شد ۱۲ اسفند ۱۳۹۸
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

نخستین تست کرونا در خراسان شمالی مثبت اعلام شد

بجنورد  - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعلام کرد: پس از دریافت آخرین نتایج آزمایشات تخصصی ، نخستین بیمار کرونا در خراسان شمالی به ثبت رسید.