اختلاس میلیاردی |
دستگیری متهمان قیر رایگان در خراسان شمالی ۱۲ آذر ۱۳۹۸
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی :

دستگیری متهمان قیر رایگان در خراسان شمالی

بجنورد - رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از دستگیری دو نفر از مدیران سابق استانی و چند نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی به اتهام اختلاس میلیاردی خبر داد.