اختلال در بخشی از شبکه مخابراتی خراسان شمالی |
اختلال در بخشی از شبکه مخابراتی خراسان شمالی ۱۲ دی ۱۳۹۸

اختلال در بخشی از شبکه مخابراتی خراسان شمالی

بجنورد - برای ۷۲ ساعت احتمال اختلال و یا قطع خطوط تلفن ثابت مشترکان در شهرستان جاجرم وجود دارد.