اخراج «الکساندر ویندمن» مشاور ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور اوکراین |
ترامپ سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا را اخراج کرد ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

ترامپ سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا را اخراج کرد

بین الملل - رییس جمهوری آمریکا سفیر این کشور در اتحادیه اروپا را که در تحقیقات استیضاحش علیه او شهادت داده بود، اخراج کرد؛ این دومین اخراج در چند ساعت گذشته بود.