اخرین اخبار شیروان |
مشکلات شهرک صنعتی شیروان ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
بهبود جاده شهرک صنعتی شیروان

مشکلات شهرک صنعتی شیروان

شیروان- انتهاج- سیاوش وحدت از آسفالت جاده شهرک صنعتی شیروان و بهبود وضعیت روشنایی محل مذکور خبرداد.