اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی |
گلستان شهر بجنورد در آینده به بهترین نقطه شهری تبدیل خواهد شد ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

گلستان شهر بجنورد در آینده به بهترین نقطه شهری تبدیل خواهد شد

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی ، علیرضا مصطفی زاده در جلسه بررسی مشکلات گلستان شهر بجنورد که با حضور معاون عمرانی استانداری و دیگر مدیران مرتبط برگزار شد اظهار داشت : وظیفه همه دستگاه های اجرایی است که باید شرایطی فراهم کنیم تا […]

گلستان شهر بجنورد در آینده به بهترین نقطه شهری تبدیل خواهد شد ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

گلستان شهر بجنورد در آینده به بهترین نقطه شهری تبدیل خواهد شد

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی ، علیرضا مصطفی زاده در جلسه بررسی مشکلات گلستان شهر بجنورد که با حضور معاون عمرانی استانداری و دیگر مدیران مرتبط برگزار شد اظهار داشت : وظیفه همه دستگاه های اجرایی است که باید شرایطی فراهم کنیم تا […]

گلستان شهر بجنورد در آینده به بهترین نقطه شهری تبدیل خواهد شد ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

گلستان شهر بجنورد در آینده به بهترین نقطه شهری تبدیل خواهد شد

بجنورد- به گزارش انتهاج به نقل از  اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی ، علیرضا مصطفی زاده در جلسه بررسی مشکلات گلستان شهر بجنورد که با حضور معاون عمرانی استانداری و دیگر مدیران مرتبط برگزار شد اظهار داشت : وظیفه همه دستگاه های اجرایی است که باید شرایطی فراهم کنیم تا […]