اداره کل اوقاف و امور خیریه |
آزادی ۱۱ زندانی خراسان شمالی از محل موقوفات طی نیمه نخست امسال ۰۱ آبان ۱۳۹۸
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی:

آزادی ۱۱ زندانی خراسان شمالی از محل موقوفات طی نیمه نخست امسال

بجنورد- معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی از آزادی 11 زندانی غیرعمد در این استان از محل موقوفات و خیران استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.