اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی |
۲۷۰ میلیارد ریال برای پل‌های روستایی خراسان شمالی اختصاص یافت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی:

۲۷۰ میلیارد ریال برای پل‌های روستایی خراسان شمالی اختصاص یافت

بجنورد - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: اجرای ۲۲ دستگاه پل در مسیرهای روستایی استان در دست پیگیری است که برای آن ۲۷۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.