اداره کل زندان های استان یزد |
اصلاح و تربیت به شیوه ی علمی و پژوهشی پایدارتر است ۲۶ آذر ۱۳۹۹
سرپرست اداره کل زندان های استان یزد:

اصلاح و تربیت به شیوه ی علمی و پژوهشی پایدارتر است

یزد-همزمان با روز پژوهش و در راستای گسترش تعاملات بین سازمانی و استفاده از ظرفیت دانشگاه به منظور توسعه فعالیت های پژوهشی در زندان های استان یزد، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی مشترک میان اداره کل زندان های استان یزد با دانشگاه میبد منعقد شد.