اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری |
بیابان زدایی ۲۵ درصد از عرصه های خراسان شمالی ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

بیابان زدایی ۲۵ درصد از عرصه های خراسان شمالی

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا در گفت گو با احمد یزدانی در روز دوشنبه  به مناسبت روز ملی بیابان زدایی گفت: گستره بیابان های استان ۱۸۳ هزار هکتار است و از ابتدای تأسیس استان تا کنون ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای عملیات بیابان زدایی در این سطح هزینه شده است. […]