اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان غربی |
احداث۲۷  کلاس درس در مناطق محروم شهرستان ماکو ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی

احداث۲۷ کلاس درس در مناطق محروم شهرستان ماکو

ارومیه ،مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی از احداث27 باب کلاس درس در مناطق محروم شهرستان ماکو خبر داد.