اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی |
هفتمین دوره لیگ کشتی آزاد باشگاه‌های جهان در ارومیه برگزار می شود ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
سرپرست معاونت ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان ‌غربی

هفتمین دوره لیگ کشتی آزاد باشگاه‌های جهان در ارومیه برگزار می شود

ارومیه ،سرپرست معاونت ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان ‌غربی از برگزاری هفتمین دوره لیگ کشتی آزاد باشگاه‌های جهان در ارومیه خبر داد.