ارائه تسهیلات بانکی بیشتر با بهره کمتر به بخش خصوصی |
اعلام فرآیند جدید ثبت نام خودرو طی هفته های آتی ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت :

اعلام فرآیند جدید ثبت نام خودرو طی هفته های آتی

تبریز - معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی هفته‌های آتی فرآیند جدید ثبت نام خودرو اعم از پیش فروش و فروش فوق العاده اعلام خواهد شد و امیدواریم قیمت‌ها تعدیل شود .