ارتباط با کمیسیون بهداشت مجلس |
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از زیرساختهای بهداشتی و درمانی اسفراین ۲۰ آذر ۱۳۹۸
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از زیرساختهای بهداشتی و درمانی اسفراین

عصر امروز اعضای کمیسیون بهداشت، درمان مجلس شورای اسلامی با سفر به شهرستان اسفراین از زیرساختهای بهداشت و درمان اسفراین بازدید کردند