ارتقاء امنیت اجتماعی |
کاهش ۱۳ درصدی سرقت در بندرعباس ۲۹ مهر ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس:

کاهش ۱۳ درصدی سرقت در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کاهش 13 درصدی سرقت ، افزایش 180 درصدی کشف سرقت ها و افزایش 100 درصدی دستگیری سارقان در این شهرستان طی سال جاری خبر داد.