ارزش این محموله سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال |
کشف ۴۸ هزارلیتر سوخت قاچاق در خوزستان ۳۰ دی ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی خوزستان :

کشف ۴۸ هزارلیتر سوخت قاچاق در خوزستان

اهواز - فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۴۸هزارلیتر سوخت قاچاق در شهرستان هندیجان خبر داد.