از ابتدای سال جاری ۱۴ مورد حکم قضایی قلع و قمع در استان در دستور کار قرار گرفت |
تخریب ۱۰۱ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان خراسان شمالی ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی :

تخریب ۱۰۱ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان خراسان شمالی

بجنورد - رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از تخریب 101 فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.