از نیمه دوم سال جاری نیز ۵۰ فقره از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در این استان قلع و قمع شد |
تخریب ۱۰۱ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان خراسان شمالی ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی :

تخریب ۱۰۱ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان خراسان شمالی

بجنورد - رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از تخریب 101 فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.