از ۶۵ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب شهر آشخانه ۳۵ کیلومتر آن اجرا شده |
بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه همزمان با پویش الف ب ایران ۰۷ دی ۱۳۹۸
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفا خراسان شمالی :

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه همزمان با پویش الف ب ایران

بجنورد - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفا خراسان شمالی از بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر آشخانه همزمان با پویش الف ب ایران خبر داد و گفت: این تصفیه خانه با پیشرفت فیزیکی ١٠٠ درصد در قالب پویش الف ب ایران آماده بهره برداری است.