استاندارد |
تدوین بیش از ۳۳ هزار استاندارد در کشور ۱۴ آبان ۱۳۹۸
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

تدوین بیش از ۳۳ هزار استاندارد در کشور

بجنورد - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تاکنون ۳۳ هزار و ۸۰۰ استاندارد در کشور تدوین شده که یک‌سوم آن در دولت تدبیر و امید صورت گرفته است.