استاندار تهران |
تغییر کاربری ۸ قطعه زمین در استان تهران به نفع آموزش و پرورش ۲۸ دی ۱۳۹۸
استاندار تهران :

تغییر کاربری ۸ قطعه زمین در استان تهران به نفع آموزش و پرورش

تهران - استاندار تهران از تغییر کاربری ۸ قطعه زمین طی سال جاری در استان تهران به نفع آموزش و پرورش خبر داد.

پایین ترین سرانه بودجه در کشور متعلق به استان تهران و قم است ۲۷ آذر ۱۳۹۸
استاندار تهران :

پایین ترین سرانه بودجه در کشور متعلق به استان تهران و قم است

تهران - استاندار تهران گفت: در سازمان برنامه و بودجه گوش شنوایی برای افزایش سرانه بودجه استان تهران پیدا نشده است و پایین ترین سرانه بودجه در کشور متعلق به استان تهران و قم است.

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان به عنوان تکلیفی دینی و انقلابی است ۱۳ آبان ۱۳۹۸
استاندار تهران :

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان به عنوان تکلیفی دینی و انقلابی است

تهران - استاندار تهران گفت: شرایط حساس کنونی و تهدیدها و هجمه‌های همه جانبه دشمنان علیه کشور عزیزمان ایران وظیفه ما را سنگین‌تر کرده لذا برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان به عنوان تکلیفی دینی و انقلابی و ضرورتی تاریخی محسوب می شود.