استان مرکزی کمترین تلفات آنفلوآنزا |
استان مرکزی کمترین تلفات آنفلوآنزا را داشته است ۲۰ آذر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک :

استان مرکزی کمترین تلفات آنفلوآنزا را داشته است

اراک - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: آمار نشان می دهد که استان مرکزی کمترین تلفات بیماری آنفلوآنزا را نسبت به سایر نقاط کشور داشته است.