استان گیلان در حوزه جمع آوری نقدی زکات در جایگاه دوم کشور |
پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد تومان زکات توسط مردم گیلان ۲۹ دی ۱۳۹۸
رئیس اداره زکات کمیته امداد گیلان :

پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد تومان زکات توسط مردم گیلان

رشت - رئیس اداره زکات کمیته امداد گیلان از پرداخت ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات توسط مردم استان طی 9 ماه گذشته در استان خبر داد.